1. پرویز اله دو , حیدر زرقی , حسن کرمانشاهی , محمدرضا عدالتیان دوم , اثر سرکه و پروبیوتیک بر عملکرد رشد، pH و جمعیت لاکتوباسیلوس محتویات گوارشی جوجه های گوشتی در دوره آغازین , میکروبیولوژی دامپزشکی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۷۵-۸۶
 2. مصطفی پورعلی , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , غلامرضا رزمی , اثر آنتی اکسیدانی پودر سیر و اسیدهای آمینه گوگرددار بر عملکرد و توازن پرواکسیدان- آنتی اکسیدانی سرم جوجه های گو شتی سا لم و آلوده با مخلوط انگل آیمریا , تحقیقات دامپزشکی , دوره ( ۷۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۳۲۳-۳۲۹
 3. پرویز اله دو , حیدر زرقی , حسن کرمانشاهی , محمدرضا عدالتیان دوم , اثر افزودن سرکه سیب به آب مصرفی بر عملکرد رشد، pH محتویات گوارشی، جمعیت لاکتوباسیلوس ایلئوم و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی , پژوهش های تولیدات دامی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۵۵-۶۲
 4. امیر عطار , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , بررسی اثر کاندیشنینگ و بنتونیت سدیم بر عملکرد، وزن نسبی اندامهای مختلف و فراسنجههای خون جوجههای گوشتی در دورة رشد , تولیدات دامی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۴۴۱-۴۵۳
 5. حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , تاثیر سطوح مختلف پودر برگ رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ در مرغان تخم گذار , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۶۴۶-۶۵۵
 6. معصومه غلامی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , سعید زره داران , مقایسه زیست فراهمی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیه جوجه های گوشتی , علوم دامی ایران , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۲۰۳-۲۱۳
 7. مهدّیه مظفری قلعه جوق , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , اثر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، بافت شناسی و فلور میکروبی روده در جوجه های گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۴۵۵-۴۶۷
 8. حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , اثر جایگزینی تریتیکاله و مکمل آنزیمی (زایلاناز-بتاگلوکاناز) در جیره رشد بر عملکرد، وزن نسبی اندام های گوارشی، چسبندگی محتویات و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۹۸-۳۱۲
 9. فاروق کارگر , حسن کرمانشاهی , علی جوادمنش , اثرات استفاده از میوه بلوط خام و عمل آوری شده به جای ذرت بر عملکرد، صفات کمی و کیفی تخم مرغ و متابولیت های خونی در مرغ های تخم گذار سویه های لاین W-36 , تحقیقات دام و طیور , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۳۷-۵۲
 10. ابراهیم فلاح نوملی , حسن کرمانشاهی , عبدالمنصور طهماسبی , حسن نصیری مقدم , علی گیلانی , اثر گندم تقطیری و آنزیم بر ترکیبات خون و شاخصهای تولیدی مرغهای تخمگذار , پژوهش های تولیدات دامی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۱-۸
 11. فرشته جمیلی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , احمد حسن آبادی , حیدر زرقی , اثر سطح استفاده از مولتی آنزیم های مختلف تجاری بر انرژی قابل سوخت و ساز و قابلیت هضم مواد مغذی گندم , تولیدات دامی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۲۸۷-۲۹۷
 12. بهاره پاکباطن , رضا مجیدزاده هروی , حسن کرمانشاهی , محمدهادی سخاوتی , علی جوادمنش , ساخت ناقل بیانی pFUM003 دارای خاصیت ترشح خارج سلولی , کومش- Koomesh , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۲۰۱۷-۲۰۲۳
 13. علی گیلانی , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , مصطفی قلی زاده , احمدعلی محمدپور , ارزیابی آب آشامیدنی مغناطیسی شده بر اجزای لاشه و عملکرد جوجه های گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۸۶-۹۵
 14. حسن کرمانشاهی , رضا مجیدزاده هروی , بررسی کارآیی پروبیوتیک نوترکیب لاکتوکوکوس لاکتیس در تجزیه فیتات گیاهی در جیره جوجه های گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۱۲۲-۱۳۱
 15. ریحانه واحد , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , سارا بهشتی مقدم , اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی در جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۴۴۷-۴۵۵
 16. حسن صالح , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , رضا فرهوش , محمد طاهر میرکزهی , اثرات -α توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و معدنی شدن استخوان جوجه های گوشتی , پژوهش های تولیدات دامی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۱-۱۱
 17. سارا بهشتی مقدم , حسن کرمانشاهی , ریحانه واحد , حسن نصیری مقدم , اثرحفاظتی گل همیشه بهار در بروز آسیب کبدی ناشی از تتراکلرید کربن در جوجه های گوشتی , فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۶۰-۶۹
 18. حسن صالح , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , رضا فرهوش , پوران ابریشم چی , اثرات آنتی اکسیدانی α- توکو فرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر کیفیت گوشت ران و سینه جوجه های گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۳۰۵-۳۱۷
 19. حسن صالح , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , محمد طاهر میرکزهی , محمدجواد آگاه , آثار آنتی اکسیدانهای طبیعی بر پاسخ سیستم ایمنی، آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخصهای خونی جوجه های گوشتی , دامپزشکی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۶۷-۷۹
 20. سید جواد حسینی , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , ابوالقاسم نبی پور , احمد حسن آبادی , تاثیر 1 و 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی پودر شده پنیر باد بر عملکرد و استحکام استخوان درشت نی جوجه های نر گوشتی , پژوهش های تولیدات دامی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۹-۱۸
 21. حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , تاثیر عصاره هیدروالکلی رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ در مرغان تخم گذار , علوم دامی ایران , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱-۸
 22. محمدعلی بهروزلک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , بررسی اثرات سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۴۷-۵۷
 23. سید جواد حسینی , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , ابوالقاسم نبی پور , احمد حسن آبادی , اثر 1، 25 دی هیدرواکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیر باد(Withania Coagulans) بر بافت شناسی استخوان درشت نی و پارامتر های خونی در جوجه های نر گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۳۵۱-۳۵۸
 24. محمد کاظمی فرد , حسن کرمانشاهی , منصور رضایی , ابوالقاسم گلیان , اثر عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر جوجه درآوری و خصوصیات کیفی جوجه در مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۱۹۷-۲۰۷
 25. حسن محمدی عمارت , ابوالقاسم گلیان , عبدالمنصور طهماسبی , حسن کرمانشاهی , بررسی اثر سطح پروتئین و لیزین جیرهبرکمیت و کیفیت تولید مرغهای تخمگذار در سن 28 تا 42 هفتگی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۳۳۳-۳۴۱
 26. مرضیه افخمی رشخواری , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , مقایسه ارزش غذایی سه نوع کنجاله سویا در آزمایشگاه و جوج ههای گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۸-۱۶
 27. محمدعلی بهروزلک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , اثر سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، وزن اندامهای داخلی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی , پژوهش های تولیدات دامی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۲۵-۳۵
 28. سیدعلی میرقلنج , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , احمدرضا راجی , تاثیر سه دمای مختلف اکستروژن دانه سویای پرچرب بر مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد تولید جوجه های گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۲۵۷-۲۶۷
 29. محمد طاهر میرکزهی , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , احمدرضا راجی , اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره الکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان بر معدنی شدن و استحکام استخوان جوجه های گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۳۱۳-۳۲۴
 30. محمد کاظمی فرد , حسن کرمانشاهی , دکتر منصور رضایی , اثر سطوح مختلف عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر عملکرد مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری , پژوهش های تولیدات دامی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۵-۳۴
 31. زهراملقب به فرشته قاسم زاده , امیر آوان , سیدمهدی حسنیان مهر , حسن کرمانشاهی , پرورش کرم خاکی Eisenia foetida، اهمیت آن در تولید مکمل غذایی طیور و Vermicompost , پژوهش های جانوری , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۹۴-۲۰۰
 32. محمد الزوقری , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , تأثیر افزودن صفرای گاوی و اسید آلی بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهری چربی، متابولیت های خون و ویسکوزیته شیرابه ایلئومی جوج ههای گوشتی تغذیه شده با پیه , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۱-۱۰
 33. مهران مهری , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , محسن دانش مسگران , برآورد و مقایسه احتیاجات لیزین قابل هضم در جوجه های گوشتی راس 308 وکاب 500 , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۲۷۴-۲۸۳
 34. علی گیلانی , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , عبدالمنصور طهماسبی , اثر افزودن بنتونیت سدیم به جیره حاوی کنجاله پنبه دانه بر قابلیت هضم مواد مغذی و بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۲۱۶-۲۲۳
 35. سیدعلی میرقلنج , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , تعیین شاخص های آزمایشگاهی کیفیت دانه های سویای پرچرب اکسترود شده در سه دما و همبستگی آنها با عملکرد رشد جوجه های گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۲۰۹-۲۱۵
 36. سیدعلی حسینی غفاری , ابوالقاسم گلیان , عبدالمنصور طهماسبی , حسن کرمانشاهی , اثر کنجاله گوار و آنزیم بتا ماناناز بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۰۰-۱۰۸
 37. مهران مهری , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , محسن دانش مسگران , برآورد و مقایسه احتیاجات ترئونین قابل هضم در دوره رشد جوجه های گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱۷-۲۴
 38. حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , احمدرضا راجی , علیرضا هروی موسوی , اثر سطوح تریتیکاله و مکمل آنزیمی در جیره آغازین بر عملکرد، مورفولوژی دستگاه گوارش و متابولیت های خونی جوجه های گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۳۲۴-۳۳۴
 39. مهدی غفوریان راد , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , محسن دانش مسگران , تعیین انرژی قابل متابولیسم، کیفیت پروتئین و ترکیب شیمیایی پودر خون در جوجه‌های گوشتی و خروس‌های بالغ لگهورن , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸, صفحه ۱۵-۲۳
 40. حسن محمدی عمارت , ابوالقاسم گلیان , عبدالمنصور طهماسبی , حسن کرمانشاهی , ارزیابی اثر پروتئین خام و متیونین جیره بر تولید و کیفیت تخم مرغ مرغها در فاز دوم تخمگذاری , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۲۱۱-۲۱۹
 41. حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , حسن عاقل , اثر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل متابولیسم ذرت، گندم و تریتیکاله با استفاده از روشهای جمع آوری کل مدفوع و نشانگر در جوجههای گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۱۰۵-۱۱۲
 42. حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , حسن عاقل , بررسی اثر رقم، منطقه کشت و مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت وساز تریتیکاله , علوم دامی ایران , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۳۰۹-۳۲۱
 43. محمد سالار معینی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , بررسی میزان انرژی قابل استفاده چربی ها برای جوجه های گوشتی در سن 42 روزگی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۱۵۶-۱۶۲
 44. اعظم زینلی , احمد ریاسی , حسن کرمانشاهی , همایون فرهنگ فر , حجت ضیایی , اثر سلنیت سدیم و پودر زردچوبه بر عملکرد، کیفیت لاشه و متابولیتهای آنتی اکسیدانی خون جوجه های گوشتی در تنش گرمایی , پژوهش های علوم دامی , دوره ( ۱۹٫۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷, صفحه ۷۱-۸۳
 45. احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , محسن دانش مسگران , اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، اسیدهای آمینه، برخی از مواد معدنی و عملکرد جوجه مرغ های گوشتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵, صفحه ۹-۱۷
 46. نسیم بیدار , هادی سیاح زاده , منصور رضایی , حسن کرمانشاهی , بررسی تاثیر مدت زمان های مختلف تغذیه جیره پیش آغازین با سطوح مختلف سدیم و تعادل الکترولیتی بر عملکرد جوجه های گوشتی , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۴۸-۶۱
 47. احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , اندازه گیری اکسیداسیون اسید آمینه شاخص روشی برای تعیین احتیاجات اسیدآمینه در نیمچه های مادر گوشتی , تحقیقات دامپزشکی , دوره ( ۶۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰, صفحه ۵۳-۵۷
 48. حسن کرمانشاهی , میر داریوش شکوری , تاثیر مکمل آنزیمی در جیره های بر پایه گندم و تریتیکاله بر عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه های گوشتی , علوم آب و خاک , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲
 49. حسن کرمانشاهی , محمد رضا اکبری , نظر افضلی , اثر افزودن سطوح پایین آفلاتوکسین B1 در جیره بر عملکرد و میزان فعالیت آنزیم های خون‏ در جوجه های گوشتی , علوم آب و خاک , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲
 50. بهروز دستار , ابوالقاسم گلیان , محسن دانش مسگران , فریدون افتخارشاهرودی , حسن کرمانشاهی , تاثیر کاهش سطح پروتئین جیره آغازین بر عملکرد و بازدهی استفاده از انرژی و پروتئین جوجه های گوشتی , دانش کشاورزی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶, صفحه ۲۰۷-۲۱۷
 51. علیرضا حسابی , حسن نصیری مقدم , جلیل توکل افشاری , حسن کرمانشاهی , بررسی اثر مکمل ویتامین E بر عملکرد و پاسخ ایمنولوژیک جوجه های گوشتی , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳
 52. احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , جواد پوررضا , داگلاس کورور , تعیین فاکتور ابقای بیکربنات به منظور استفاده در روش اکسیداسیون اسید آمینه شاخص در مرغ‌های مادر گوشتی , علوم آب و خاک , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۰, صفحه ۱۸۱-۱۸۹
 53. محمد سالارمعینی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , بررسی میزان انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی تصحیح شده برای نیتروژن چربی ها در سنین پایین در جوجه های گوشتی , دانش کشاورزی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲, صفحه ۱۸۵-۱۹۵
 54. دستار , ابوالقاسم گلیان , محسن دانش مسگران , فریدون افتخارشاهرودی , حسن کرمانشاهی , تعیین احتیاجات لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار قابل هضم جوجه های گوشتی در مرحله اول رشد , علوم آب و خاک , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۹, صفحه ۹۹-۱۰۸
 55. دستار , ابوالقاسم گلیان , محسن دانش مسگران , فریدون افتخارشاهرودی , حسن کرمانشاهی , استفاده از ضرایب قابلیت هضم لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار در بهینه سازی عملکرد جوجه های گوشتی , علوم کشاورزی ایران , دوره ( ۳۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۸, صفحه ۶۹۱-۶۹۷
 56. محمدرضا اکبری , حسن کرمانشاهی , غلامعلی کلیدری , بررسی اثر افزودن اسیداستیک در آب آشامیدنی بر عملکرد، شاخص‌های رشد و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی , علوم آب و خاک , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۶
 57. شهریار مقصودلو , ابوالقاسم گلیان , فریدون افتخارشاهرودی , مهدی نصیری محلاتی , حسن کرمانشاهی , اثر میزان انرژی و زمان تعویض جیره‌های پیش‌دان به پس‌دان بر عملکرد تولیدی جوجه‌های گوشتی با وزن کمتر از دو کیلوگرم , علوم آب و خاک , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۶, صفحه ۱۵۳-۱۶۰
 58. محمد مولایی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , بررسی آثار محدودیت غذایی شدید در اوایل دوره پرورش و مکمل اسید آمینه در دوره تغذیه مجدد بر عملکرد جوجه های گوشتی , علوم آب و خاک , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۱
 59. حسن کرمانشاهی , تجزیه تقریبی و گرانروی عصاره اسیدی هشت واریته جو پوسته دار و یک نوع جو بدون پوسته , چکاوک , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۴
 60. حسن کرمانشاهی , مقایسه سه روش مختلف پرریزی اجباری بر عملکرد بعدی مرغهای تخمگذار , Acta Horticulturae , تاریخ: ۱۳۷۰/۰۵