1. پیمان آتش بار , رضا مجیدزاده هروی , حسن کرمانشاهی , حیدر زرقی , بررسی تأثیر مکمل های پروبیوتیک، اینولین و سین بیوتیک بر عملکرد رشدی جوجه های گوشتی , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 2. ثریا آیته اللهی , حسن کرمانشاهی , رضا مجیدزاده هروی , بررسی اثر سطوح مختلف تفاله گیاه آویشن بر فراسنجههای خونی و آنزیمهای کبدی سرمی خون جوجه ای گوشتی , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 3. ثریا آیته اللهی , حسن کرمانشاهی , رضا مجیدزاده هروی , بررسی اثر جایگزینی تفاله گیاه آویشن با سبوس گندم بر پارامترهای عملکردی در جوجههای گوشتی , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 4. پرویز اله دو , حیدر زرقی , حسن کرمانشاهی , محمدرضا عدالتیان دوم , تاثیر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک و سرکه بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی , دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
 5. پرویز اله دو , حیدر زرقی , حسن کرمانشاهی , محمدرضا عدالتیان دوم , تاثیر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک و سرکه بر عملکرد تولیدی دوره آغازین جوجه های گوشتی , دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
 6. فاروق کارگر , حسن کرمانشاهی , علی جوادمنش , اثر عمل اوری میوه درخت بلوط با هیدروکسید سدیم بر ترکیبات شیمیایی و اسیدهای امینه ان , توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
 7. احمد حسن آبادی , عاطفه عابدینی , نظر افضلی , حسن کرمانشاهی , مالکی نژاد پ. , تاثیر سطوح مختلف اسانس پونه، پری بیوتیک و آنتی بیوتیک بر صفات لاشه جوجه های گوشتی , اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
 8. حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , حمید طیموری , اثر مکمل آنزیمی زایلاناز بتاگلوکاناز بر انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری ذرت، گندم و تریتیکاله در جوجه های گوشتی , پژوهشهای نوین در علوم دامی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
 9. اسماعیل نجفی , حسن کرمانشاهی , احمد حسن آبادی , اثر عصاره آبی گیاه دارویی علف هیضه و اسکوربیک اسید روی عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی , اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
 10. حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , تاثیر عصاره رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ مرغان تخمگذار , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 11. کریم حسن پور , محمدرضا نصیری , قاسم حسینی سالکده , رسول واعظ ترشیزی , عباس پاکدل , حسن کرمانشاهی , مهدی ناقوس , مطالعه ارتباط بین برخی پارامترهای خونی با وقوع سندروم آسیت , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 12. حسن کرمانشاهی , رضا مجیدزاده هروی , بررسی کارآیی پروبیوتیک نوترکیب لاکتوکوکوس لاکتیس در تجزیه فیتات گیاهی در جیره های جوجه های گوشتی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 13. هادی نوروزی فخرآباد , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , بررسی اثر افزودن سطوح مختلف اسید بوتیریک محافظت شده به جیره غذایی بر عملکرد رشد در جوجه های گوشتی , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 14. هادی نوروزی فخرآباد , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , بررسی استفاده از گلیسرید اسید بوتیریک بر مورفولوژی روده باریک و شاخص های لاشه در جوجه های گوشتی , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 15. حسن کرمانشاهی , نیما خدام باشی امامی , علی دانشمند , دامون غفرانی طبری , تاثیر تزریق درون تخمی ترئونین و گلوکز در قسمت های مختلف تخم بلدرچین ژاپنی (Coturnix japonica) بر رشد جنین , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 16. حسن کرمانشاهی , نیما خدام باشی امامی , دامون غفرانی طبری , علی دانشمند , اثر تزریق درون تخمی ترئونین و گلوکز در قسمت های مختلف تخم بلدرچین ژاپنی (Coturnix japonica) بر میزان رشد جوجه های تفریخ شده , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 17. دکتر محمد طاهر میرکزهی , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , دکتر حسن صالح , دکتر محمد جواد آگاه , اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania Somnifera) بر استحکام استخوان جوجه های گوشتی , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 18. دکتر محمد طاهر میرکزهی , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , دکتر محمد جواد آگاه , دکتر حسن صالح , اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania Somnifera) بر ریخت شناسی استخوان جوجه های گوشتی , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 19. دکتر حسن صالح , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , دکتر محمد طاهر میرکزهی , دکتر محمد جواد آگاه , اثرات α-توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر پروفیل اسید چرب عضله سینه جوجه های گوشتی , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 20. دکتر حسن صالح , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , دکتر محمد جواد آگاه , دکتر محمد طاهر میرکزهی , اثرات آنتی اکسیدانی α-توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر کیفیت گوشت ران جوجه های گوشتی , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 21. کریم حسن پور , محمدرضا نصیری , قاسم حسینی سالکده , رسول واعظ ترشیزی , عباس پاکدل , حسن کرمانشاهی , مهدی ناقوس , فرهاد خلیق قره تپه , عدم وجود ارتباط بین نرخ رشد اولیه و وقوع آسیت , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 22. خشایار پورنیا , حسن کرمانشاهی , محمدرضا باسامی , اثر کافئین و ترانس سینمآلدهید بر آزمون آنفولانزا و نیوکاسل در جوجه گوشتی نر تحت استرس القایی با دگزامتازون , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 23. خشایار پورنیا , حسن کرمانشاهی , محمدرضا باسامی , تأثیر کافئین و ترانس سینمآلدهید بر ریخت شناسی ژژنوم جوجه گوشتی نر تحت شرایط استرس القایی با دگزامتازون , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 24. غلامرضا نازپرورصوفیانی , مرتضی رزم آرا فرزقی , حسن کرمانشاهی , امکان سنجی حذف آفلاتوکسین(Aflatoxin) توسط رسهای تعدیل شده , سی و دومین گرد همایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
 25. علی گیلانی , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , مصطفی قلی زاده , احمدعلی محمدپور , اثر آب آشامیدنی مغناطیسی شده بر شاخص های تولیدی جوجه های گوشتی , همایش دام و طیور شمال کشور , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۲
 26. سید جواد حسینی , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , اثر 1و25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیرباد (Withania Coagulans) بر خصوصیات مکانیکی استخوان درشت نی در جوجه های نر گوشتی , همایش دام و طیور شمال کشور , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۲
 27. سید جواد حسینی , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , ابوالقاسم نبی پور , اثر 1و25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیرباد (Withania Coagulans) بر بافت شناسی استخوان درشت نی در جوجه های نر گوشتی , همایش دام و طیور شمال کشور , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۲
 28. حسن کرمانشاهی , سید جواد حسینی , حسن نصیری مقدم , اثر 1و25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیرباد (Withania Coagulans) بر عملکرد,معدنی شدن استخوان و قابلیت هضم کلسیم و فسفر جیره , همایش دام و طیور شمال کشور , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۲
 29. ریحانه واحد , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 30. محمدعلی بهروزلک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , مرتضی بهروزلک , مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین و پروبیوتیک پریمالاک بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 31. ابراهیم فلاح نوملی , حسن کرمانشاهی , عبدالمنصور طهماسبی , حسن نصیری مقدم , علی گیلانی , ارزیابی گندم تقطیری همراه با آنزیم اندوفید دبلیو® در بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار , پنجمین کنگره علوم دامی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 32. مصطفی غلامی , علی گیلانی , حسن کرمانشاهی , احمد حسن آبادی , ارزیابی تغذیه انرژی مازاد دوره رشد بر مصرف آب و خوراک، خصوصیات رشد، لاشه و ترکیبات شیمیایی خون جوجه های گوشتی راس 308 , پنجمین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۸
 33. محمدعلی بهروزلک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , ریحانه واحد , مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد و وزن اندامهای داخلی بدن جوجه های گوشتی , همایش سراسری گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۵
 34. ریحانه واحد , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن , همایش سراسری گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۵
 35. علی گیلانی , حسن کرمانشاهی , بررسی الکترولیت های جیره غذایی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی , نخستین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۶
 36. سید جواد حسینی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , محمد کاظمی فرد , محمدجواد آگاه , محمد طاهر میرکزهی , تاثیر سطوح مختلف تفاله مالت و آنزیم بر عملکرد و ویسکوزیته شیرابه گوارشی در جیره های غذایی جوجه های گوشتی , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 37. علی گیلانی , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , عبدالمنصور طهماسبی , اثر کنجاله پنبه دانه عمل آوری شده با بنتونیت سدیم بر قابلیت هضم ظاهری مواد معدنی و عملکرد مرغهای تخمگذار , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 38. فرزاد امیری نسب , جواد آرشامی , حسن کرمانشاهی , محمدرضا باسامی , محمد پیله ور , بررسی اثرات سطوح مختلف دانه کتان کامل خرد شده همراه با ویتامین ای بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 39. نعمت ضیائی , حسن کرمانشاهی , محمد پیله ور , بررسی اثر کاهش سطوح مختلف پروتئین, کلسیم و فسفر جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 40. محمد ابریشمی , حسن کرمانشاهی , محمد پیله ور , بررسی اثر سطوح مختلف پری بیوتیک (فرمکتو) و پروبیوتیک (محتویات سکوم کشت شده) بر عملکرد و جمعیت میکرویب دستگاه گوارش جوجه های گوشتی , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 41. علی خطیب جو , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , محمد زاغری , بررسی تاثیر جنس و اسیدهای چرب غیر اشباع امگا 6 به امگا 3 در جیره غذایی بر ایمنی گله مادر در دوره پیک تولید , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 42. حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , حسن عاقل , ارزیابی اثر افزودن آنزیم فیتاز میکروبی بر انرژی قابل هضم ظاهری و فسفر قابل دسترس تریتیکاله , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 43. وحید خاکسارزارع ها , حمیده هاشمی پور , حسن کرمانشاهی , امیر عطار , تاثیر پری بیوتیک فرمکتو بر عملکرد, خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی کبک های چوکار , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 44. حسن کرمانشاهی , محمد پیله ور , ارزیابی فرآورده های فرعی دانه ذرت باقی مانده از صنایع غذایی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 45. میرداریوش شکوری , حسن کرمانشاهی , نقش حلالیت پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای و مکمل آنزیمی در جیره حاوی گندم بر قابلیت هضم مواد مغذی و عماکرد جوجه های گوشتی , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 46. حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , حسن عاقل , ارزیابی اثر افزودن آنزیم فیتاز میکروبی بر انرژی قابل متابولیسم ظاهری و فسفر قابل دسترس تریتیکاله , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۸
 47. محسن دانشیار , حسن کرمانشاهی , تاثیر سندرم آسیت بر هیپوکسیای خونی و روند تغییرات آن با افزایش سن در جوجه های گوشتی , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 48. اعظم زینلی , احمد ریاسی , حسن کرمانشاهی , همایون فرهنگ فر , حجت ضیائی , تاثیر منابع آنتی اکسیدانی آلی و معدنی بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی سویه تجارتی راس در شرایط تنش گرمایی , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 49. رضا دلیری , حسن کرمانشاهی , جلیل توکل افشاری , رضا وکیلی , اثر سطوح مختلف آلفا توکوفرول بر غلظت IgY تام در سرم جوجه های گوشتی , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 50. علیرضا حاذق , نظر افظلی , حسن کرمانشاهی , همایون فرهنگ فر , تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر پاسخ ایمنی طیور گوشتی پس از تزریق SRBC , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 51. عبداله جمشیدی , حسن کرمانشاهی , محمد مظهری , مهدی پیروزه پور , بررسی مقایسه ای روشهای آماده سازی پستان و اثر آن بر شاخص بار میکروبی شیر در گاوهای هلشتاین در یکی از گاوداری های صنعتی اطراف مشهد , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 52. ابوالقاسم گلیان , محمد سالار معینی , حسن کرمانشاهی , بررسی ارزش غذایی چربیها برای جوجه های گوشتی , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 53. میر داریوش شکوری , حسن کرمانشاهی , محسن ملکی , تاثیر پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای در جیره های نیمه خالص بر ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 54. علیرضا حاذق , نظر افظلی , حسن کرمانشاهی , همایون فرهنگ فر , تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر روی عملکرد وزن برخی از اندامهای داخلی طیور گوشتی , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 55. حسن کرمانشاهی , رضا دلیری , جلیل توکل افشاری , رضا وکیلی , اثر سطوح مختلف ویتامین E بر پاسخ ایمنی هومورال در جوجه های گوشتی , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 56. احسان آقاجانی , حسن کرمانشاهی , رضا وکیلی , تاثیر زئولیت در جیره مرغان تخمگذار بر روی رنگ زرده تخم مرغ , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 57. علی حسین پیرای , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , عبدالمنصور طهماسبی , تاثیر استفاده از محتویات سکومی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 58. محمدرضا اکبری , حسن کرمانشاهی , حمید رضا حقیقی , شایان شریف , بررسی بیان ژن پپتیدهای ضد میکروبی در سکوم جوجه های گوشتی هنگام آلودگی به سالمونلا و تغذیه با پروبیوتیک , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 59. سیده زهرا حسینی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , غلامعلی کلیدری , بررسی اثر افزودن پروبیوتیک حاوی استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم بر عملکرد جوجه های گوشتی , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 60. حمیده هاشمی پور , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , حسن نصیری مقدم , اثر متقابل بنتونیت سدیم با رنگدانه بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ مرغ های تخمگذاراز 48-36 هفتگی , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 61. محمد الزوقری , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , تاثیر اسید استیک بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی قبل از کشتار , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 62. احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , اندازه گیری اکسیداسیون اسیدآمینه شاخص برای تعیین احتیاجات اسیدآمینه در نیمچه های مرغ مادر , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 63. سیده زهرا حسینی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , غلامعلی کلیدری , بررسی اثر افزودن پروبیوتیک حاوی استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم بر سطح کلسترول، تری گلیسریدو HDL سرم جوجه های گوشتی , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 64. محمدرضا اکبری , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , علیرضا هروی موسوی , اثر افزودن مازاد ویتامین A ویتامینE و روی به جیره پایه گندم بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و ریخت سنجی روده جوجه های گوشتی , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 65. محمد الزوقری , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , تاثیر اسید سیتریک بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی قبل از کشتار , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 66. علی حسین پیرای , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , عبدالمنصور طهماسبی , تاثیر استفاده از محتویات سکومی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 67. احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , اندازه گیری اکسیداسیون اسید آمینه شاخص برای تعیین احتیاجات اسید آمینه در نیمچه های مرغ مادر , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۰۲
 68. امیر آوان , مهدی حسینیان , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , حسن کرمانشاهی , تولید واریته پر تولید کرم خاکی و اهمیت آن در در تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیوتکنولوژی کشاورزی و تولید مکمل غذایی , چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۰۲
 69. حسن کرمانشاهی , اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا مکمل شده با آنزیم بر عملکرد و غلظت هورمونهای تیروئیدی جوجه های گوشتی , جشنواره ملی کلزا- 21-16 اردیبهشت 1385، شیراز-ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۲/۱۶
 70. حسن کرمانشاهی , بررسی میزان انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی در جوجه های گوشتی , اولین کنگره علوم دامی کشور- 12-10 شهریور 1383- دانشکده کشاورزی تهران-کرج , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۶/۱۰
 71. احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین، اسیدهای آمینه، کلسیم، فسفر، آهن و روی در جیره غذایی جوجه های گوشتی , اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۶/۱۰
 72. حسن کرمانشاهی , بررسی تاثیر زئولیت طبیعی بر عملکرد جوجه های گوشتی , دومین سمینار پژوهشی طیور کشور- 10-9 بهمن 1381، کرج، مرکز تحقیقات علوم دامی کشورف حیدر آباد کرج , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۱/۰۹
 73. حسن کرمانشاهی , آیا بتائین می تواند جایگزین متیونین در طیور گردد؟ , دومین کنفرانس انجمن جهانی طیور، شاخه ایران، 22-20 مهر 1381، تهران-مرکز همایشهای رازی-دانشگاه علوم چزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۷/۲۰
 74. حسن کرمانشاهی , اثر جایگزینی متیونین با بتائین بر عملکرد و کیفیت لاشه در جوجه های گوشتی , سومین سمینار پژوهشی دام و طیور کشور- 15-14 شهریور 1380- مرکز تحقیقات علوم دامی کشور- کرج-حیدر آباد , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۶/۱۴
 75. حسن کرمانشاهی , بررسی اثر جایگزینی کامل و یا بخشی از پودر ماهی با بقایای کشتارگاهی طیور بر عملکرد جوجه های گوشتی , سومین سمینار پژوهشی دام و طیور کشور- 15-14 1380-مرکز تحقیقات علوم دامی کشور- کرج- حیدر آباد , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۶/۱۴
 76. حسن کرمانشاهی , اثر مکمل آنزیمی بر بهره وری مواد مغذی جیره های حاوی کندمهای با ویسکوزیته متفاوت و تریتیکاله در جوجه های گوشتی جوان , اولین همایش علمی انجمن جهانی طیور- شاخه ایران-12-11 شهریور 1380-تهران-سالن اجلاس سران , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۶/۱۱
 77. حسن کرمانشاهی , کاربردآنزیم در جیره های حاوی گندم بر عملکرد مرغ تخمگذار , دومین سمینار پژوهشی دام و طیور کشور-12-11 شهریور 1378- مرکز تحقیقات علوم دامی کشور-کرج- حیدر آباد , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۶/۱۱
 78. حسن کرمانشاهی , Stability of Porcine and microbial lipases to conditions in the GIT: 1-Glandular Stomach , 85th annual meeting of poultry science association, 8-12 July 1996, Kentucky, USA , تاریخ: ۱۳۷۵/۰۴/۱۸
 79. حسن کرمانشاهی , مقایسه سه روش مختلف پرریزی اجباری بر عملکرد بعدی مرغها در سیکل دوم تخمگذاری , اولین سمینار بین المللی طیور-9-7 ابان 1369- تهران-هتل آزادی , تاریخ: ۱۳۶۹/۰۸/۰۷
 80. حسن کرمانشاهی , ارزیابی منابع مختلف کلسیمی بر عملکرد مرغ تخمگذار و کیفیت تخم مرغ , اولین سمینار بین المللی طیور-9-7 ابان 1369- تهران- هتل آزادی , تاریخ: ۱۳۶۹/۰۸/۰۷